Co jest jest stolicą Niemiec?

Co jest jest stolicą Austrii?

Co jest jest stolicą Czech?

Co jest jest stolicą Hiszpanii?

Co jest jest stolicą Włoch?

Co jest jest stolicą Francji?

Co jest jest stolicą Stanów Zjednoczonych?

Co jest jest stolicą Rosji?

Co jest jest stolicą Australii?

Co jest jest stolicą Chin?