Jakie jest najszybsze zwierzę?

Jak długo trwa ciąża zająca?

Ile mrówek przypada na jednego człowieka?

Który gatunek pingwina jest największy?

Jakie jest najszybsze zwierzę lądowe?

Czy strusie są zdolne do lotu?

Schronienie niedźwiedzia w którym zapada w sen zimowy nazywa się:

Jak nazywa się poroże jelenia?

Jaki gatunek ptaka, od opuszczenia gniazda spędza prawie całe życie w powietrzu?

Lis jest zwierzęciem: