Jakie jest najszybsze zwierzę lądowe?

Czy strusie są zdolne do lotu?

Ile mrówek przypada na jednego człowieka?

Schronienie niedźwiedzia w którym zapada w sen zimowy nazywa się:

Jak długo trwa ciąża zająca?

Jaki gatunek ptaka, od opuszczenia gniazda spędza prawie całe życie w powietrzu?

Jak nazywa się poroże jelenia?

Jakie jest najszybsze zwierzę?

Lis jest zwierzęciem:

Który gatunek pingwina jest największy?